Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) for markedsføring, statistikk og trafikkanalyse og for at tjenesten skal virke best mulig for deg som bruker.

Dette tror vi på

Bilde av teknikk på bærekraftskonferansen
Kite logo

Fysiske møteplasser og levende opplevelser er den viktigste arenaen og det sterkeste virkemiddelet for å bygge kultur, skape engasjement, påvirke holdninger og flytte beslutninger. Noe du ikke kan scrolle deg forbi. Noe du ikke kan spole over.

Visjonen vår er å skape opplevelser som bidrar til å forandre verden. Som ikke bare handler om å utvikle kommunikasjonsarenaer som har et globalt perspektiv, men som også er med på å påvirke våre oppdragsgivere helt ned på individnivå. Ganske hårete visjon, ja. Men den forplikter oss og holder oss skjerpet. 

Bærekraftige opplevelser

I prosjekt brukes vår egen bærekraftprosess, som gjør at vi vurderer alle elementene i et arrangement – fra lokasjon, måltidsløsning, gjenbruk, transport og underholdning til dekor. Gode opplevelser blir enda bedre med miljøvennlige valg.

Kite er Miljøfyrtårn-sertifisert. Kite er også et av få byråer som i tillegg er sertifisert for Grønne Arrangement i henhold til Miljøfyrtårn sitt reglement. Det betyr at vi kan sørge for at ditt event planlegges og gjennomføres som et grønt arrangement fra a – å.

Vi har som mål innen 2025 at 60% av våre arrangementer skal sertifiseres som Grønne arrangement eller ha gjennomgått vår bærekraftsprosess, for å sette minst mulig fotavtrykk og redusere miljøkonsekvenser til et minimum.

Vår miljøpolicy
Kite har som målsetting å drive virksomheten slik at vi ivaretar og kontinuerlig forbedrer forhold og aktiviteter knyttet til helse, sikkerhet, miljø og kvalitet. Vi skal imøtekomme alle myndighetskrav og interne fastsatte HMS-krav med god margin.

Vår visjon er å skape opplevelser som bidrar til å forandre verden. Dette er en ambisiøs og forpliktende visjon som stiller krav til oss hver eneste dag. Vi søker gjerne etter prosjekter og oppdrag som handler om å skape arenaer og møteplasser for formidling av kunnskap og erfaringer knyttet til miljø og bærekraft. I tillegg utvikler vi ofte løsninger som bidrar til å redusere fotavtrykk i forhold til miljøkonsekvenser for våre ordinære oppdrag og leveranser, enten det gjelder fagkonferanser, internsamlinger, produktlanseringer eller lignende.

Sammen med våre ansatte har vi valgt et sett av verdier vi forsøker å etterstrebe i vårt daglige arbeid:

Kompetente: Kunnskap om miljøkonsekvenser og bærekraftige løsninger innenfor våre fagfelt og løsninger.

Inspirerende: Evne til å utfordre og inspirere våre medarbeidere, kunder og leverandører til å finne nye bærekraftige løsninger.

Tett på: Sørge for at alle komponenter og aktører leverer i samsvar med selskapets miljøpolicy. Tett oppfølging av alle samarbeidspartnere og underleverandører før, under og etter gjennomføring.

Ekte: Evne til å sette egen virksomhet og arbeid inn i en større sammenheng. Inderlig ønske om å bidra til å skape verdier for kunder og samfunn.

To av FNs 17 bærekraftsmål skal vi ha et spesielt fokus på. Dette er også områder som er sterkt knyttet opp til vår virksomhet og hvor vi kan være med på å oppfylle målene gjennom våre handlinger og leveranser.

Nr. 3 – God Helse
Vi tar vare på våre medarbeidere både fysisk og psykisk. Vi har et sunt og inkluderende miljø og legger stor vekt på høy trivselsfaktor for den enkelte ansatte. ‍

Nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi gjør vårt ytterste for at våre leveranser skal ha minst mulig CO2-avtrykk og miljøkonsekvenser. Dette betyr en gjennomgang av alle aktiviteter og underleveranser på områder som transport, emballasje, måltidsløsninger, avfallshåndtering med mer.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert i kategoriene Felleskriterier og Grønne arrangement. Sertifiseringen har medført en gjennomgang av hele organisasjonens virksomhet, og det er gjennomført en rekke tiltak for å tilfredsstille kravene i sertifiseringen.

Vi har også utviklet et kontroll- og diagnoseverktøy som består av 60 vurderinger knyttet til valg av løsninger og underleveranser på områder som transport, innkvartering, mat/servering, underholdning, innholds-leveranser og annen ressursbruk i forbindelse med planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer. Verktøyet har blitt gjennomgått og godkjent i forbindelse med miljøfyrtårnsertifiseringen.                            
                         
Trude Linge,
Daglig leder Kite Kommunikasjon og event

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

+ 47 400 06 876 eller info@kitekom.no →

Besøk oss

Dronningens gate 3
0152 OSLO
Miljøfyrtårn logo
Kite type logo
Kite Kommunikasjon og event AS ⓒ 2022