Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) for markedsføring, statistikk og trafikkanalyse og for at tjenesten skal virke best mulig for deg som bruker.

Kitekom.no PERSONVERN/COOKIES

I Kite Kommunikasjon og event AS er vi opptatt av å beskytte og respektere dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Kite Kommunikasjon og event AS er forpliktet til å beskytte og verne om alle personlige opplysninger du gir oss. Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av tjenestene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos Kite Kommunikasjon og event AS.

Behandlingsansvarlig
Den til enhver tid daglig leder er, på vegne av Kite Kommunikasjon og event AS, behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

NÅR SAMLER VI INN OG LAGRER PERSONOPPLYSNINGER?

Vi samler inn og lagrer følgende opplysninger om våre kunder:

 • Når du handler våre tjenester og produkter
 • Når du melder deg på et arrangement vi gjennomfører på vegne av en kunde
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse via telefon, via e-post, i sosiale medier eller via våre nettsider
 • Når vi har kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser og lignende
 • Når vi ønsker å kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om våre tjenester og produkter
 • Når vi behandler en jobbsøknad

VÅR HJEMMEL FOR Å SAMLE INN PERSONOPPLYSNINGER

 1. Basert på samtykke
  Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte.Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.
 2. Basert på kontrakt
  Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.
 3. Basert på berettiget interesse
  Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Kite kommunikasjon og event AS og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

HVILKEN TYPE PERSONOPPLYSNINGER SAMLES INN OG HVORFOR?

Vi kan komme til å be deg om å gi personlige opplysninger direkte til oss. Vi kan for eksempel be om dine kontaktopplysninger, som fullt navn, telefonnummer, e -post adresse og navn og kontaktinformasjon til selskapet du jobber for. Dette for å kunne levere din påmelding til et arrangement. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.


Unntaksvis kan det være nødvendig å samle inn sensitiv informasjon som offentlig utstedte identifikasjonsnumre som f.eks. passnummer, dersom dette kreves av våre agenter/underleverandører, som f.eks. flyselskap. I noen tilfeller opplyser også du som kunde om spesielle behov, som f.eks. allergier som er viktig for deg som kunde at vi opplyser videre til våre agenter/underleverandører, som f.eks. restauranter.

Med unntak av det som er nevnt ovenfor, verken deler, selger, leier eller utveksler vi opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke.

Utover dette samler ikke Kite kommunikasjon og event AS inn eller behandler spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvis du laster opp bilder eller videoer, legger ut innlegg eller kommentarer osv. på våre Facebooksider eller Facebook-grupper du er medlem i, kan informasjonen leses av alle som har tilgang til denne siden/gruppen, og brukes til formål som verken Kite kommunikasjon og event AS eller du har kontroll over. Dermed har ikke Kite kommunikasjon og event AS noe ansvar for informasjon du sender til disse sidene.

Hvis du søker på en jobb hos Kite Kommunikasjon og event AS, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

BRUK AV DATABEHANDLERE

Vi kan bruke underleverandører/databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. Hvis underleverandøren/databehandleren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standard kontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

I de tilfeller hvor dette er aktuelt, har vi alltid en databehandler avtale implementert med hver enkelt databehandler.

HVOR LENGE TAR VI VARE PÅ PERSONOPPLYSNINGER?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

SIKKERHET

Dine opplysninger sikres på best mulig måte ved at vi har fokus på datasikkerhet og gjennom gode holdninger hos våre ansatte. Tilgangskontroll, logging, sletting av unødig informasjon og bruk av eksterne partnere på nettverksikkerhet nevnes som viktige tiltak i bedriften.
Det blir inngått avtaler om databehandling med alle våre leverandører som ved enkelte anledninger kan bli gitt tilgang til våre IT-systemer.

RETTIGHETER TIL EGNE PERSONOPPLYSNINGER

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene Kite kommunikasjon og event AS har lagret om deg
 • Rett til å be Kite kommunikasjon og event AS korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller inneholder feil
 • Rett til å be om at dine personopplysninger slettes når det ikke lenger er nødvendig for Kite kommunikasjon og event AS å oppbevare slike data
 • Rett til når som helst å trekke tilbake samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger, f.eks. at du tidligere har samtykket i å motta f.eks. nyhetsbrev, kampanjetilbud og lignende
 • Rett til å be om at Kite kommunikasjon ogevent AS gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontrakts basert
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til info@kitekom.no .

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) for markedsføring, statistikk og trafikkanalyse og for at tjenesten skal virke best mulig for deg som bruker. Informasjonskapsler er små, tekstbaserte informasjonsfiler som lagres på datamaskinen din. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og du kan stille inn nettleseren til å tillate eller ikke tillate informasjonskapsler. Slik administrerer du informasjonskapsler – www.nettvett.no

Det benyttes ulike typer informasjonskapsler på www.kitekom.no. Disse informasjonskapslene støtter viktige funksjoner for å sikre at nettstedet oppfører seg slik du forventer. Uten disse informasjonskapslene vil ikke nettstedet fungere, og denne type informasjonskapsler kan ikke slås av. Informasjonskapslene samler ikke inn personopplysninger.

Google Analytics

Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi kan gjøre våre nettsider mest mulig brukervennlig og gi deg mer relevante annonser på Google. Til dette benytter vi Google Analytics sin tjeneste, som er satt opp slik at vi ikke lagrer brukeres IP-adresse. Du kan reservere deg mot bruk av informasjonskapsler fra Google Analytics her.

Facebook, Instagram og Linkedin

Facebook, Instagram og Linkedinsamler inn informasjon via informasjonskapsler for at vi skal kunne vise deg relevante annonser. All data samles inn anonymt og kan ikke spores tilbake til deg som privatperson. Du kan slå av informasjonskapsler dersom du ikke ønsker å se annonser basert på din brukeratferd her (krever at du er logget inn på Facebook).

HVIS LOVPÅLEGG

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

ENDRINGER OG OPPDATERINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Den gjeldende versjonen av Kite Kommunikasjon og event AS sin personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig på hjemmesiden. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne. Ved endringer oppdaterer vi med dato for endring øverst i denne teksten.

Dersom vi foretar endringer i erklæringen som endrer personvernpraksisen vesentlig, vil vi legge ut egen nyhetsartikkel om dette på vår hjemmeside, og eventuelt informere våre kontakter via e-post.

RETTEN TIL Å REGISTRERE EN KLAGE

Dersom du ikke er fornøyd med måten dine personopplysninger blir behandlet på, kan du henvende deg til info@kitekom.no .

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd, har du rett til å legge fram din sak ovenfor Datatilsynet for gjennomgang og eventuelt avgjørelse.

Besøk oss

Dronningens gate 3
0152 OSLO
Kite full Logo
Kite Kommunikasjon og event AS ⓒ 2022
Miljøfyrtårn logo